Näituse "Kõlvatu Tallinn" loengusari: Ajaloolane Olev Liivik " Prostitutsiooni ohjeldamisest repressioonideni - pilguheit aastatesse 1939-1941"

Peamiselt Tallinnast pärit üksikjuhtumite põhjal analüüsitakse prostitutsiooni ja lõbunaiste olukorda Eesti Vabariigi lõpuaastail ning Esimesel Nõukogude okuptsiooniaastal." Sõdadevahelises Eesti Vabariigis paiknes prostitutsioon omamoodi legaalsel hämaralal kusagil ärakeelatuse ja riikliku reguleerimise vahepeal. Erinevalt tsaariajal kehtinud tugevast võimudepoolsest reglementeerimisest sekkus vabariik lõbumajandusse oluliselt vähem. Takistati bordellide kui allilma ja varimajandusega seotud struktuuride teket, kuid võimaldati prostituutidel tegutseda omaette. Sotsiaalses plaanis nähti lõbunaisi kui suguhaiguste kandjaid riskina rahvatervisele, mistõttu allutati nad kohustuslikule pidevale tervisekontrollile. Väiksemates linnades viidi see läbi politsei ja haigla koostöös, aga suuremates linnades (sh Tallinnas) loodi prostituutide kontrollimiseks linnavalitsuse allasutusena tervishoiu valdkonnas omaette allüksus - komblusvalve.

Olev Liivik on Tartu Ülikooli arhiivinduse kaasprofessor ja SA Eesti Mälu Instituut vanemteadur.

Loeng leiab aset Tallinna Linnaelumuuseumi “Kõlvatu Tallinna” näitusel.

Loengutele eelneb 15 min näituse lühitutvustus kõikidele muuseumi külastajatele muuseumi esimesel korrusel algusega 17:30

Muuseumikaardiga osalemine tasuta piletiga!

Loengusarja toetab Eesti Kultuurkapital!

Tallinna Linnamuuseum

610 4178

info@linnamuuseum.ee