Psühholoogilise esmaabi koolitused aitavad suurendada esmareageerijate ja spetsiifiliste teenuste osutajate psühhosotsiaalse kriisiabi teadlikkust, et tagada piirkonnas esmase kriisiabi ja toetavate teenuste pakkumine koostöös piirkondliku ohvriabi süsteemiga.

Koolitused toetavad kohalike omavalitsuste võimekust reageerida kogukondlikele traumeerivatele sündmustele, sealhulgas saada teadmisi ja oskusi abi andmise protsessi käivitamiseks ja vajalike partnerite kaasamiseks.

Kellele on koolitus mõeldud?

Koolituse sihtgrupiks on spetsialistid, kes puutuvad kokku kriisisündmust kogenud inimestega, nt:
sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad,
hoolekandeasutuste töötajad;
politsei;
päästjad;
meedikud;
spetsiifiliste teenuste (asendus- ja järelhooldus, turvakodu) spetsialistid jpt

Kui palju maksab koolitusel osalemine?
*Koolitus on osalejatele tasuta. Vajalik eelregistreerimine.

Koolitusgrupp komplekteeritakse registreerunud osalejatest.

Tegemist on praktilise koolitusega.

Koolitus on korraldatud Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna poolt.

Registreeru

Valik

muuda

Tasuta

Koolitus on osalejatele tasuta. Vajalik eelregistreerimine.
Registreerimine avatud kuni kaks päeva enne ürituse toimumisaega.

0.00

Kontaktid

muuda
Et saaksime vajadusel sinuga ostu asjus ühendust võtta.

Osaleja #1

Kui soovite koolituse järgselt elektroonilist tunnistust, palun lisage enda isikukood


Makseviis

Arve saadame sulle peale makse sooritamist koos piletitega e-posti teel.

Korraldaja

Sotsiaalkindlustusamet

E-post: Marie.Johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee