Psühholoogilise esmaabi koolitused aitavad suurendada esmareageerijate ja spetsiifiliste teenuste osutajate psühhosotsiaalse kriisiabi teadlikkust, et tagada piirkonnas esmase kriisiabi ja toetavate teenuste pakkumine koostöös piirkondliku ohvriabi süsteemiga.

Koolitused toetavad kohalike omavalitsuste võimekust reageerida kogukondlikele traumeerivatele sündmustele, sealhulgas saada teadmisi ja oskusi abi andmise protsessi käivitamiseks ja vajalike partnerite kaasamiseks.

Kellele on koolitus mõeldud?

Koolituse sihtgrupiks on spetsialistid, kes puutuvad kokku kriisisündmust kogenud inimestega, nt:
sotsiaal- ja lastekaitsetöötajad,
hoolekandeasutuste töötajad;
politsei;
päästjad;
meedikud;
spetsiifiliste teenuste (asendus- ja järelhooldus, turvakodu) spetsialistid jpt

Kui palju maksab koolitusel osalemine?
*Koolitus on osalejatele tasuta. Vajalik eelregistreerimine.

Koolitusgrupp komplekteeritakse registreerunud osalejatest.

Tegemist on 1-päevase praktilise koolitusega.

Koolitus on korraldatud Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna poolt.

Registreeru

Korraldaja

Sotsiaalkindlustusamet

E-post: Marie.Johanson@sotsiaalkindlustusamet.ee

Asukoht

MTÜ Mondo · Telliskivi 60a/5, 10412 Tallinn, Eesti

Google Map of Telliskivi 60a/5, 10412 Tallinn, Eesti