Loeng „Nõukogude põllumajandus ja kolhoosnik“

L 12. detsember 2020 kell 12:00

Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrts · Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn, Eesti

Piletimüük internetis on lõppenud.

Eesti Vabaõhumuuseum kutsub osa saama nõukogude aja argielu tutvustavast loengusarjast, mis avab tolleaegse maainimese argikultuuri olemust – tema töid, eluolu ja maailmavaadet.

Loengusari teeb sissejuhatuse nõukogude argielu kajastamisele ja nelja korteriga kolhoosimaja avamisele Eesti Vabaõhumuuseumis.


Esimesel loengupäeval avavad endine Eesti Põllumajandusmuuseumi vanemteadur Ellen Pärn ja Eesti Rahva Muuseumi teadur Indrek Jääts ettekannetega nõukogude põllumajanduse ja kolhooside teemat.

12.00 Ellen Pärn „Põllumajanduse kulgemine nõukogudeaegses Eestis”

Agronoomiaharidusega Ellen Pärn avab põllumajanduslike ettevõtete – kolhooside ja sovhooside – loomise protsessi ja eripära. Kogu majandamine allutati plaanimajandusele, oluliseks muudatuseks oli kolhoosides üleminek normipäevade naturaaltasult rahalisele töötasule. Põllukultuuride saagikusele ja loomade produktiivsusele kehtestati kasvueesmärgid, teatud töid mehhaniseeriti ning Eesti põllumajandusnäitajad kujunesid Nõukogude Liidu parimateks.

13.00 Indrek Jääts "Eesti maaelu muutumine kolhoosiajal"

Etnoloog Indrek Jääts räägib kolhoosidest ja kolhoosnikest Järvamaa Oisu piirkonna näitel. Ta vaatab, kuidas toimis kolhoos kui majanduslik tervik ning arutleb, millised tegurid tingisid ühismajandi edukuse või allakäigu. Kuidas pandi kolhoosnik ühise asja eest pingutama? Millist rolli mängis kolhoosniku ja kolhoosi elus individuaalmajapidamine? Kuidas muutusid kolhoosiajal maainimeste elulaad ja Eesti maastikud?


Ettekannetele järgneb ringkäik setu Vanatalo eluruumides, sealsest eluolust nõukogude ajal räägib vabaõhumuuseumi teadur Elvi Nassar.


Järgmised loengupäevad ja teemad:

*9. jaanuaril „Nõukogudeaegne toidukultuur“ (lektorid Anu Kannike ja Ester Bardone)
*13. veebruaril „Nõukogude mees“ (lektorid Toomas Hiio ja Nõmme Vanameeste klubi esindajad)
*13. märtsil „Nõukogude naine“ (lektorid Fideelia-Signe Roots ja Mark Soosaar)
*10. aprillil „Nõukogude laps“ (lektorid Helena Grauberg ja Veronika Varik)


**************************************

Tähelepanu!

Üritusele ei ole lubatud külastajad, kes on viimase 14 päeva jooksul haigestunud COVID-19-sse või olnud kontaktis kinnitatud COVID-19 haigestunuga või kellel on respiratoorse nakkushaiguse sümptomid (näiteks palavik, kuiv köha, hingamisraskused). Hoiame ennast ja teisi!

Külastajatel palume kanda loengupäeval maski ning hoida teiste teiste osalejatega distantsi.

Osta pilet

Korraldaja

Eesti Vabaõhumuuseum

Telefon: 3726549100

E-post: info@evm.ee

Asukoht

Eesti Vabaõhumuuseumi Kolu kõrts · Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn, Eesti

Google Map of Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn, Eesti